Agito som leverandør

Som kunde hos Agito vil du få tilgang på store databaser med kompetente og erfarne helsepersonell som er interessert i å arbeide på ulike steder i Norden for kortere og lengre perioder.

 
 

kontakt oss
    

Kvalitetspolicy og ISO-sertifisering

Gjennom effektiv og treffsikker utvelgelse av ressurser og kompetanse med dine korte- og langsiktige behov, bidrar vi med å øke tilgjengeligheten innen den Nordiske helse- og omsorgsgsektoren, slik at flere pasienter får en bedre behandling. 

For å sikre at vårt bidrag innehar høy kvalitet og fortløpende forbedringsarbeid arbeider vi kontinuerlig med følgende målsettinger: