Agito som leverandør

Som kunde hos Agito vil du få tilgang på store databaser med kompetente og erfarne helsepersonell som er interessert i å arbeide på ulike steder i Norden for kortere og lengre perioder.

 
 

kontakt oss
    

Kvalitetspolicy og ISO-sertifisering

Gjennom effektiv og treffsikker utvelgelse av ressurser og kompetanse med dine korte- og langsiktige behov, bidrar vi med å øke tilgjengeligheten innen den Nordiske helse- og omsorgsgsektoren, slik at flere pasienter får en bedre behandling. 

For å sikre at vårt bidrag innehar høy kvalitet og fortløpende forbedringsarbeid arbeider vi kontinuerlig med følgende målsettinger: 


Revidert arbeidsgiver

Agito er godkjent Revidert Arbeidsgiver. Dette bekrefter vårt fokus på vårt arbeidsgiveransvar for våre utleide medarbeidere. En bemanningsbedrift som har oppnådd RA-bevis, er en bedrift som er blitt revidert på lovligheten av sentrale rutiner og arbeidsgiverpraksis. Målet for bemanningsbedriften er å være en best mulig arbeidsgiver og derigjennom være en kvalitetsleverandør av personell til sine kunder. Revidert Arbeidsgiver dokumenterer bemanningsbedriftens profesjonalitet som arbeidsgiver. For mer informasjon se www.revidertarbeidsgiver.no.