AGITO: INTEGRITETSPOLICY

1. Innledning

Agito er et bemanningsselskap som tilbyr bemanning og rekrutteringstjenester. Med denne policy beskriver vi hvordan Agito handterer innsamling og behandling av personopplysninger. Vi arbeider ut ifra våre prosesser som emner å behandle personopplysninger på en lovlig og korrekt måte. 

Agito Norge AS kommer å behandle vissepersonopplysningerom deg hvis du har registrert deg i vår bemanningsdatabase, søkt tjeneste gjennom å sende inn din CV, og/eller om vi har inngått en rammeavtale om ansettelse eller konsulentoppdrag med deg. 

Denne integritetspolicy har til hensikt å gi informasjon om hvordan vi som selskap håndterer dinepersonopplysninger,og at du skal kjenne deg trygg med at behandlingen skjer i enighet med Databeskyttelsesforordningen og øvrig tillemping personopplysningslagstiftelse. Policyen beskriver også dine rettigheter mot oss. 

Agito Norge AS (org.nr 983 643 884) er personopplysningsansvarlig. 

  

1.1 Hensikt 

Når et samarbeid eller en kunderelasjon innledes trenger vi å innhente en del informasjon, og denne dataen registreres i Agitos lokale dataregister.  

Opplysninger samles inn og behandles for at en eventuell avtale skal kunne tegnes, og for den løpende administrasjonen i det fortsatte samarbeidet. Vi trenger disse opplysningene for å kunne kontakte interessenter og utvikle kontakt med interessent etter interesseregistreringen.  

  

1.2 Samtykke 

Den som registreres blir spurt om samtykke til at opplysningene spares og behandles. Om en konsulent, medarbeider eller oppdragsgiver ikke samtykker til at vi sparer og behandler opplysninger, er det viktig å meddele dette til oss. Du kan kontakte oss på e-post eller telefon hvis du vil at dine opplysninger skal slettes fra vårt system. Se neste avsnitt for kontaktopplysninger.  

 

 

 

2. Personopplysningsansvarlig

Agito Sverige AB er personopplysningssansvarig for behandling av dine personopplysninger som utføres av oss eller på vår regning. Her nede er våre kontaktopplysninger. 

Agito Norge AS, 983 643 884  

Grensen 17, 0159 Oslo 

+46 760 50 23 00 

Ved spørsmål om selskapets behandling av dine personopplysninger, vennligst kontakte vårt databeskyttelsesombud påbestilling@agito.org. 

 

3. Hvilke personopplysninger behandler vi, og hva bruker vi de til? 

Person opplysninger vi kan komme til å behandle om deg utgjøres bland annet av; 
- Navn 
- Adresse 
- E-post 
- Personnummer 
- Kontonummer 
- Karakter 
- kurs/sertifikat  
- Utdannelse og arbeidserfaring 
- Id-handling  
- Opplysninger fra eventuell bakgrunns kontroll 
- Opplysninger fra en referanseperson 
- Opplysninger som er nødvendig for å følge opp oppdrag m.m. 

Vi trenger disse opplysningene for å kunne bedømme en kandidatens egnethet til de oppdragene vi emner til å bemanne /rekruttere.  

 

4. Hvordan samles personopplysningene inn?

Agito Norge AS samler inn person opplysninger direkte fra deg i samråd med at du registrerer deg i vår database via agito.recman.no og i forbindelse med administrasjon av ansettelsen/avtalte. Agito Norge AS kan også komme til å samle inn person opplysninger om deg fra andre kilder gjennom referanser, evalueringer og annen informasjon fra klienter. 

 

5. Hvilke kommer vi til å dele dine opplysninger med?

Våre klienter som er helsepersonell, har et ansvar å sørge for at den helsefagarbeideren som arbeider under sin ledelse er kompetent og ellers passende, og vi kommer derfor til å dele vår kandidat / ansattes personopplysninger med våre klienter i den utstrekning som det er nødvendig for å administrere vårt bemanningsoppdrag.  

 

6. Hvor behandler vi dine opplysning rent geografisk?

Dine personopplysninger kommer kun å behandles innom EU/ESS. 

 

7. Hvor lenge sparer vi dine opplysning?

7.1 Kandidater 

Vi sparer dine opplysninger under den tiden det er nødvendig for å gjennomføre rekrutteringsprosessen. Dersom rammeavtalen ikke inngås etter at rekrutteringsprosessen er avsluttet kommer vi ikke til å spare dine personopplysninger for framtid rekrutteringsbehov hvis du ikke har samtykket til det gjennom et separat samtykke. 

  

7.2 Ansatte og konsulter 

Agito Norge AS sparer dine personopplysninger under den tiden som det er nødvendig for oss at administrere ansettelsesavtale eller konsultavtalen med deg. Vi trenger å spare opplysningene så lenge som det kreves mot våre oppdragsgivere som har ansatt deg gjennom oss, eller så lenge som opplysningene øvrig er nødvendige for det spesifikke endemål for hvilket de samles inn.  

 

7.3Gjennomgang av database  

Vi går regelbundet igjennom vår database for å fjerne ut personopplysningersom ikke lengre er nødvendige for oss å spare i databasen.  

 

8. DINE RETTIGHETER

Du har visse lovfestede rettigheter som du kan velge å gjøre gjeldende mot Agito Norge AS. Nedenfor følger et sammendrag av disse rettighetene. For fullstendig informasjon om dine rettigheter, vennligst se Databeskyttelsesordningen, Avsnitt 3–5. 

  

9. Cookies 

“Cookies” er noe som brukes av oss for å maksimere webplassens funksjon og dermed kunne forbedre opplevelsen for våre brukere. Vi bruker dette for å kunne gjennomføre web analyse av vår hjemmeside. Med hjelp av cookies kan vår webplass bland annet holde styr på om du har levert en interesseregistrering til oss eller ikke. 

En cookie er en tekstfil som lagres på din data og som inneholder informasjon som hjelper webplassen til å identifisere besøkende. Vi bruker cookies i vår markedsføring for følgende tjenester og annonsering 

Recman - CRM system 

Facebook - annonsering 

Google Ads - annonsering 

Linkedin - annonsering 

Google Tag Manager - hantering av pixlar og script