Integritetspolicy

De opplysninger som du oppgir i din søknad / CV lagres i vår database for at vi skal kunne administrere din søknad og matche din CV med de rekrutteringsoppdrag som vi er involvert i. Vi garanterer at dine opplysninger ikke kommer til å bli benyttet i andre sammenheng eller av andre selskap. Vårt databaseregister samkjøres ikke med registre fra tredjepart. Dine opplysninger kommer ikke til å lagres lengre enn nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser til deg. All innsamling og behandling av personopplysninger skjer i samsvar med lover og regler. Med personopplysninger menes alle opplysninger som kan benyttes for å identifisere en person, f.eks. navn, adresse og e-postadresse. 

 

AGITO NORWAY

 

Markensgt. 42.

Kristiansand

NORWAY

 

KONTAKT OSS

infoehelse@agito.org,

+47 41424311

Følg oss på sosiale medier

  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Instagram - Vit Circle
  • YouTube - Vit Circle